Familievriendelijk werken

Als team of afdeling van een woonzorg-centrum of verpleeghuis zet je in op het verbeteren van de samenwerking met de familieleden van de bewoners. Gebruik de e-modules en de docentenhandleiding en doe een traject op maat.

Het resultaat: medewerkers zien het belang van een goede samenwerking met de familie en zijn in staat prettig, persoonlijk en professioneel contact te onderhouden met familieleden en andere belangrijke mensen uit de cirkel rond de bewoner. Er zijn maatregelen genomen zodat familie en vrienden van bewoners meer betrokken zijn.

Familievriendelijk werken is gemaakt door De Professionele Mens en Vilans.

Het is lespakket is uitgetest met zorginstellingen Hanzeheerd en de Rijnhoven.

 

met dank aan

Gerry van der HulstFamilievriendelijk werken