Wat is familievriendelijk werken?

In deze module:

    – Wat is familievriendelijk werken?
    – De Driehoek: bewoner, verzorgenden en  familieleden
    – De vier rollen van familie
    – Familievriendelijk beleid.