Gesprekken voeren met familie

In deze module:

  – Contact maken
  – Voorwaarden voor gespreksvoering
  – Open en gesloten vragen
  – Luisteren, samenvatten en doorvragen
  – Effecten van gedrag
  – Omgaan met spanning.