Wie zijn wij?

Wij zijn ontwikkelingswerkers. Wij vinden het leuk mensen en organisaties te helpen zich verder te ontwikkelen, zodat zij hun taak beter kunnen uitvoeren.

DPMWie zijn wij?