Steeds beter in je vak foto: Claartje van Oosterum Een leven lang leren foto: fotoburo De Rycke

Wat we doen

Ontwikkel mee

Wij zoeken regelmatig meelezers. Meelezers zijn mensen die ons helpen om het lesmateriaal te verbeteren. Wij willen graag dat het materiaal goed aansluit bij de werkpraktijk. Zin om mee te doen?

Voor docenten

Medewerkers, familieleden of leden van cliëntenraden kunnen de modules maken. Het wordt echt een verandertraject als een organisatie aan de slag gaat in de praktijk. Daarvoor is een docent die bijeenkomsten organiseert naar aanleiding van de modules heel belangrijk. Bekijk de docentenhandleidingen.

Anderen over ons

  • Het leermateriaal wat we met de professionele mens gemaakt hebben, wordt nu organisatiebreed gebruikt. Enkele afdelingshoofden en de kwaliteitsmedewerker treden op als docent. Dat gaat hartstikke goed. We hebben een slag gemaakt in de samenwerking met familie. Bureau de professionele mens heeft ons uitstekend geholpen. Ze hebben veel ideeën en krijgen ze nog uitgevoerd ook. Prettig professioneel.

    Bouwina Schuttel, Raad van bestuur Hanzeheerd
  • Nabij maar niet te dichtbij. Een scherpe analyse, betrokkenheid en ook gepaste afstand. Dat was belangrijk in de begeleiding die we kregen. En dat is wel nodig gezien alle veranderingen in de zorg.

    Maria Lauran, Senior beleidsadviseur jeugd(zorg) en onderwijs
DPMHome