ONTWIKKELING AFRICA

Veranderen door blended learning

Wij ontwerpen opleidingstrajecten en voeren deze samen met onze opdrachtgevers uit.  Zo verandert de werkpraktijk in een organisatie en verbetert de teamsamenwerking. De werkwijze  naar cliënten en hun familie wordt gastvrijer.

Wij ontwikkelen het leermateriaal, inclusief e-modules en de bijbehorende docentenhandleidingen. Vervolgens wordt het traject getest in diverse pilots, waarbij tevens de eigen docenten worden opgeleid. Op basis van de pilots wordt het materiaal bijgesteld en krijgt het leertraject zijn definitieve vorm. Ook na oplevering blijven wij op de achtergrond betrokken voor advies en eventueel gewenste aanvullingen of wijzigingen in het leermateriaal.

 

Zie hier onze Algemene leveringsvoorwaarden DPM


DPMLeertrajecten