Een Gastvrij team

In deze module:

  – Onderling feedback geven
  – Bespreken van dilemma’s
  – Tijd en omgaan met tijdsdruk
  – Bejegening
  – SOP’s, zo doen wij dat
  – Borging van gastvrij werken.