Mantelzorg in beeld

In deze module:

  De inleidende module gaat over mantelzorgers in beeld krijgen.

  Wie zijn mantelzorgers en wat beweegt hen?

  Na het doorlopen van de module weet je:

  – wie mantelzorgers zijn en wat zij ervaren als mantelzorger,

  – welke rollen mantelzorgers kunnen hebben,

  – wat de samenwerkingsdriehoek is en waarom deze van belang is.